"Future makers" сургалтын төгсөгчид

Ирээдүйн зохион бүтээгчид

ОнонДорги Ананд
  • Сургууль, анги: 23-р сургууль 3а анги
  • Зорилго: Эрдэмтэй, Ерөнхийлөгч болох
Орхонхүү Анар
  • Сургууль, анги: Шинэ Монгол 5б анги
  • Зорилго: Зохион бүтээгч
Чинзориг Ган-Эрдэнэ
  • Сургууль, анги: ШУТИС ГУУИС, оюутан
  • Зорилго: Зохион бүтээгч, инженер болох
Давагсүрэн Гансүлд
  • Сургууль, анги: 105-р сургууль 8г анги
  • Зорилго: Зорилготой
Амгаланбаатар Дашням
  • Сургууль, анги: 116-р сургууль 6а анги
  • Зорилго: Өмгөөлөгч