"Future makers" сургалтын төгсөгчид

Ирээдүйн зохион бүтээгчид

Алтангэрэл Бадамдорж
  • Сургууль, анги: 111-р сургууль 3-р анги
  • Зорилго: Инженер болох
Бавуудорж Найдан
  • Сургууль, анги: Арвис дунд сургууль , 5-р анги
  • Зорилго: Цагдаа болох
Б Өнөржавхлан
  • Сургууль, анги: 45-р сургууль 10а анги
  • Зорилго: Эмч болох
Ган-Эрдэнэ Эрмүүн
  • Сургууль, анги: 23-р сургууль, 8г
  • Зорилго: Зохион бүтээгч, инженер болох