Тоног төхөөрөмж ашиглах, түрээслэх

o    Тоног төхөөрөмжийн каталогиос сонголтоо хийх

o    Сонгосон тоног төхөөрөмжийнхөө нэр, үзүүлэлт, тоо ширхэг, ашиглах хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй  тодорхойлон /namnandorj@itpark.mn/ лаборатори хариуцсан мэргэжилтэн рүү хүсэлт явуулна.

o    Захиалсан тоног төхөөрөмжийг доор заасан бичиг баримтыг бүрдүүлэн, хүлээн авна.

  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Сурдаг бол / ажилладаг бол сургуулийн тодорхойлолт/ ажлын тодорхойлолт
  3. Тоног төхөөрөмжийн түрээслэсэн төлбөрийг төлсөн баримт

Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Төхөөрөмжийн нэр

Тоо

ширхэг


Зориулалт

Зураг

1

3D принтер (Ultimaker2 extended)

1

Хэвлэх

2

Халаагуур 

1

Бичил чип гагнаас халааж авах

3

Микроскоп

1

Нарийн томруулж харах

4

Индүү

1

Индүүдэх

5

Суурин өрөм

1

Хавтан өрөмдөх

6

CNC

1

Өрмөөр зорох

7

Лазер CNC

1

Лазераар зүсэх, зорох

8

Суурин томруулдаг шил

1

Томруулж харах