Японы Kosen сургуулийн төлөөлөгч нар МТҮПаркын Нээлттэй лабораторитай танилцан, "Future Makers" төслийг маань сайшаан үзэж, хүүхдүүдийн маань сонирхол, ирээдүйд хэн болох талаар лавлан асуулаа. Уг сургалтын маань чиглэл, лабораторийн үйл ажиллагаа нь Коsеn сургуулийн хөтөлбөр, чиглэлтэй ижил байна хэмээн дүгнэлт өглөө.

\